Ops, bạn không thể download hình ảnh từ trang này

SẢN PHẨM PHÔNG TRẮNG

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Đặc điểm: sản phẩm được chụp trên phông trắng/ đen đơn giản, chỉnh sửa cơ bản
Mục đích sử dụng: ảnh sp website, thương mại điện tử, online shop, catalogue
Chụp tại Travis Media Studio
Số lượng yêu cầu: từ 10-30 sản phẩm

Ảnh thành phẩm: 1 tấm/ sản phẩm
Thêm góc ảnh : +50,000đ/ tấm
Thời gian giao ảnh: 72 giờ (đối với số lượng 10 -30 sp)

Ứng dụng hình ảnh phông trắng trong thiết kế

Ngoài sử dụng với mục đích bán hàng online, TMĐT, hình ảnh sản phẩm chụp trên phông trắng/ đen do Travis Media thực hiện có chất lượng cao phù hợp ứng dụng hiệu quả trong việc thiết kế poster quảng cáo

Call Now Button