Ops, bạn không thể download hình ảnh từ trang này

HSC-DCG Year End Event 2020 at TRI AN

0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Đôi nét về dự án
Tên gọi dự án: HSC-CDG Year End Event
Hạng mục thực hiện: Event Outdoor
Hoàn thành : Tháng 12/2020
Địa điểm: Trị An
Thời gian thực hiện: 2 ngày

Hoạt động tất niên kết hợp hoạt động ngoài trời gồm 2 bộ môn đạp xe 10km và 6km chạy bộ được đơn vị VKF tại Trị An vào tháng 12/2020

Call Now Button